Deelname LBC aan Trainers voor de Klas (feb 2013)

Op 7 verschillende dagen in februari 2013 heeft LBC zich gepresenteerd aan 8 verschillende basisscholen in Leusden. Bij het project Trainers voor de Klas verzorgen de sportverenigingen in Leusden lessen voor basisschoolkinderen tijdens schooltijd. Gedurende het schooljaar worden er diverse sporten aangeboden: beeball, handbal, volleybal, badminton, gymnastiek, voetbal, korfbal en tennis. Het doel is om kinderen te stimuleren tot structurele georganiseerde sportdeelname. Daarnaast wordt met het project gestreefd naar een gevarieerd aanbod van sporten wat een kwaliteitsverbetering en verhoging van belevingswaarde van het gymnastiekonderwijs kan opleveren.

Voor LBC heeft trainer Dtau Landman de trainingen gegeven. “Het is als trainer van LBC Leusden erg leuk om je club te promoten en de kinderen in dat ene uurtje enthousiast te maken om te gaan badmintonnen. Op de 8 scholen zitten aardig wat natuurtalentjes. Het promotiewerk werpt nu al zijn vruchten af. We hebben al een aantal kinderen kunnen verwelkomen op de club. Natuurlijk hopen we op meer jeugd in de toekomst, maar het is een goed teken dat een aantal kinderen mij al herkent en een link leggt met LBC Leusden.”

De trainingen zijn gegeven in sporthal De Korf en de sportzaal in Achterveld. De jeugd is enthousiast. Op de foto zoeken de kinderen een mooi racket uit, op het filmpje zie je de kinderen in actie op aanwijzing van Dtau.