Enthousiaste vrijwilligers voor onze vereniging

Beste LBC-leden en de ouders van de jeugdleden,

Begin dit jaar zijn enkele clubleden en onze combinatiefunctionaris gestart met het opzetten van een plan om in korte tijd meer vrijwilligers te krijgen voor LBC. Gelukkig beschikt LBC al over een redelijk aantal vrijwilligers. Als je zo’n actieve LBC-er bent, dan kun je deze oproep als een uiting van onze erkentelijkheid zien. Onze vrijwilligers, het fundament van onze vereniging, zorgen ervoor dat wij alle sportactiviteiten betaalbaar kunnen aanbieden.

Waarom doet iemand vrijwilligerswerk? Motieven kunnen zijn het leveren van een maatschappelijke bijdrage, het actief willen zijn en zich daardoor fitter voelen, iets willen leren en het zoeken van nieuwe uitdagingen, mensen ontmoeten en het hebben van een binding met de vereniging. Deze behoeften zijn er onder onze leden en bij de ouders van de jeugdleden en als sportvereniging doen wij ons best om hieraan tegemoet te komen.

Zoals aangegeven zijn we nu binnen onze vereniging bezig om nog meer vrijwilligers te werven en dus nog meer clubleden en ouders van de jeugdleden enthousiast te maken om te helpen. Want vele handen maken licht werk. Met ieders hulp wordt de vereniging sterker en kunnen we nóg langer genieten van het badmintonnen.

Binnenkort zullen wij daarom ook jou aanbieden om vrijwilligerswerk voor onze vereniging te doen. We hebben een groot aantal werkzaamheden geïnventariseerd. Hiermee kunnen wij samen onze en jouw vereniging bloeiend houden. Taken en activiteiten die plezierig zijn, die je samen met anderen binnen de club uitvoert, die goed te doen zijn én die soms maar een enkele keer hoeven te gebeuren. Dus ook aan liefhebbers met weinig vrije tijd bieden wij een taak die zeker veel voldoening schenkt.

Naast de incidentele en kortlopende taken zijn er binnen de vereniging ook taken die je voor een bepaalde tijd op je neemt, omdat dit van belang is voor de continuïteit van zo’n taak of functie. Voor deze taken en functies hebben we bij de inventarisatie nadrukkelijk gekeken op welke wijze deze opgesplitst kunnen worden en daardoor uitgevoerd kunnen worden door meerdere personen.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de lijst met activiteiten. Wij weten zeker dat wij ook voor jou iets geschikts hebben. Voldoening, waardering en een prachtvereniging zullen je deel zijn. Als de lijst compleet is, zullen we de leden en ouders van de jeugdleden actief benaderen om invulling te kunnen geven aan de verschillende taken en functies. Met de enthousiastelingen die al vrijwilligerswerk doen voor LBC zullen we hun activiteiten evalueren.

Vrijwilliger zijn bij LBC is altijd plezierig, de vereniging is blij met haar vrijwilligers. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging. We spreken je binnenkort, we rekenen op je positieve reactie!

Sportieve groeten,
Namens de vrijwilligerscommissie van LBC,

Carin Brundel, Leni Oey en Teun van den Berg.