Gedragscode

 

Veel grenzen in het contact tussen trainers, begeleiders/vrijwilligers en pupillen in de vereniging zijn niet eenduidig. Hierover kunnen dan ook geen exacte afspraken gemaakt worden die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is betrokkenheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat bepaalde gedragingen, handelingen en contacten tussen (jong)volwassen trainers, begeleiders/vrijwilligers en kinderen, absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij als vereniging een gedragscode opgesteld. De trainers, de bestuursleden en de leden van de jeugdcommissie hebben verklaard dat zij de gedragscode kennen en niet tegen deze gedragscode in zullen handelen en verder dat zij op de hoogte zijn van de omgangsregels zoals die binnen LBC gelden.