‘In veilige handen’

Een veilige omgeving is belangrijk. Dit geldt zeker voor een sportvereniging als LBC, waar met en voor minderjarigen gewerkt wordt. Dit betekent dat naast de aanwezigheid van een fysiek veilige (speel)omgeving en veilige materialen, minderjarigen zich ook veilig moeten kunnen vóelen. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor minderjarigen. Alle mensen die in een vrijwilligersorganisatie of vereniging actief zijn, hebben baat bij een fysiek en sociaal veilige werkomgeving.

‘In veilige handen’ is een initiatief van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Aanleiding voor LBC om aandacht te besteden aan dit onderwerp is een voorlichtingsbijeenkomst geweest die door Welzijn Leusden was georganiseerd, waarin het nut en de noodzaak van een veilige omgeving is aangetoond voor zowel de leden van de vereniging – en met name de jeugdleden – als voor de vereniging zelf. Tot op heden zijn er binnen onze vereniging gelukkig geen meldingen of klachten bekend, waarin een minderjarige (of diens ouders / verzorgers) aangaf zich onveilig te voelen. Als LBC-bestuur nemen wij deze initiatieven dan ook om dit vooral zo te houden.

Omgangsregels en gedragscode
Iedereen binnen de vereniging die zich aan de omgangsregels en gedragscode houdt, is van harte welkom. De omgangsregels gelden voor alle clubleden en andere betrokkenen; de gedragscode is met name gericht op trainers en begeleiders/vrijwilligers binnen onze vereniging die te maken hebben met minderjarigen.

Vertrouwenspersoon
Voor klachten en meldingen kun je terecht bij een vertrouwenspersoon van BN of van NOC*NSF.
Badminton Nederland (BN): bij een melding of een vermoeden van intimidatie of misbruik, kan ieder individueel lid een beroep doen op de ondersteuningsmogelijkheden die Badminton Nederland biedt. De melding kan gericht worden aan meldpunt@badminton.nl. Dit adres wordt vertrouwelijk uitgelezen door de contactpersoon voor het meldpunt.
NOC*NSF: je kunt ook gebruik maken van de diensten van vertrouwenspersonen en adviseurs van NOC*NSF. Zij bieden een luisterend oor en adviseren en ondersteunen bij eventueel verder te nemen stappen. Voor beschuldigden zijn er ook vertrouwenspersonen. Verder zijn er adviseurs voor zowel bonden als verenigingbestuurders en voor ouders van sporters. De personen kennen de sportwereld, zijn specifiek opgeleid, deskundig én onafhankelijk. Contactgegevens staan op www.nocnsf.nl; bellen kun je dag en nacht met 0900-2025590.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Bij het aanstellen van personen met een functie binnen de club zal gevraagd worden naar een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor zijn functie. Bijvoorbeeld training geven bij een sportclub.

‘In veilige handen’ bij badmintonlub LBC (artikel in Leusder Krant, 30 oktober 2012).