Info blessures

Blessures; wie kent deze lastige, pijnlijke en nooit-op-het-goede-moment-uitkomende situaties niet! Maar blessures kunnen voor een deel voorkomen worden: voorkomen is beter dan genezen; een algemeen gelden advies voor alle sportliefhebbers. Desondanks komen blessures bij sportieve activiteiten voor. Daarom is het belangrijk te weten wat je nu precies moet doen als er een blessure komt, zodat de pijn zo min mogelijk is en het herstel zo spoedig mogelijk kan beginnen.

Informatie over badmintonblessures: preventie en herstel van blessures.

– In een ander document wordt meer uitgebreid ingegaan op de verschillende preventieve maatregelen bij (badminton)blessures:

  • Preventie
  • Warming-up
  • Cooling-down
  • Rekoefeningen
  • Schoeisel
  • EHBO-kist
  • Blessure Top 9