Introductie LBC

De Leusder Badminton Combinatie (LBC) is een actieve badmintonvereniging met jeugd- en seniorenleden. Je kunt er kiezen voor competitie en recreatief badminton. Bij LBC speelt sportiviteit en gezelligheid een belangrijke rol. De vereniging is aangesloten bij de Badminton Nederland (BN).

Organisatie 
LBC wordt geleid door een dagelijks bestuur (DB: voorzitter, secretaris en penningmeester). Verder is er ook een jeugdcommissie (JC) actief. Elders op deze website vind je de namen van de commissieleden. 

Speelmomenten
De senioren spelen op dinsdagavond in sporthal De Korf (9 velden beschikbaar) en op donderdagavond in De Korf (op 3 velden). Voor degene die willen trainen, kan dat op de dinsdagavond. Op maandagmiddag spelen de senioren van Sport Overdag in De Korf. De jeugd traint en speelt op woensdagavond in De Korf; de jeugdcompetitiespelers hebben aanvullende training op maandagavond in Antares. De jeugd speelt op zondag competitie in Antares. 

Activiteiten
Naast de vaste speelmomenten zijn er nog meer activiteiten waaraan je kunt meedoen:

  • Competitie
  • Gezelligheidstoernooien

Verder doet LBC jaarlijks mee aan de grote clubactie en organiseert de activiteitencommissie ook andersoortige evenementen zoals invitatietoernooien, het clubfeest, e.d.

Clubinformatie
Bovenstaande informatie wordt uitgebreider beschreven in de beschikbare informatiefolders voor senioren en jeugd.
Andere onderwerpen die in deze folders aan bod komen, zijn:

  • Badmintonbenodigdheden
  • Alles over spelregels, speelveld, wedstrijden en speelcombinaties
  • Adviezen rondom badminton (bijvoorbeeld: schoeisel)
  • Gemeentelijke garantieregeling voor vergoeding (van een gedeelte) van het lidmaatschap
  • Contributies
  • Huishoudelijk reglement
  • Inschrijfformulier

Privacy beleid
Het privacy beleid van LBC voldoet aan de regels die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De persoonsgegevens die via het inschrijfformulier worden verstrekt, worden verwerkt en gebruikt conform dit privacy beleid, zoals vastgelegd in AVG verklaring en privacy beleid LBC.

Faciliteiten van sponsoren
De LBC-leden kunnen gebruik maken van de volgende faciliteiten van sponsors:

  • Badminton Nederland biedt zo nu en dan korting aan haar leden voor aanschaf van badmintonmaterialen bij de webshop Badmintonplanet.nl.

Tenslotte
We hopen dat je via deze site een goede indruk van de Leusder Badminton Combinatie krijgt en nodigen je van harte uit eens vrijblijvend te komen badmintonnen; zie hiervoor de blokken met vrij spelen bij speeltijden en -locaties.
Voor algemene vragen en opmerkingen kun je mailen naar                       info@leusderbc.nl.

Met vriendelijke groet,
Secretariaat LBC.