Mededelingen

 

Belangrijke data
Belangrijke data 

  • Start seizoen 2021-2022: dinsdag 31 augustus 2021
  • Start recreantentraining: dinsdag 14 september 2021
  • Algemene Ledenvergadering: dinsdag 5 oktober 2021

 

Aanpassing bondscontributie BN
ContributieIn de laatste ledenvergaderingen heeft het LBC-bestuur al laten weten dat BN (badmintonbond) haar contributiemodel gaat veranderen. Een 1e voorstel, met een aanzienlijke contributieverhoging, is wegens onvoldoende draagvlak in de regiovergaderingen weggestemd.
In het contributiemodel dat onlangs is goedgekeurd, ligt de focus op het bevorderen van de ontwikkeling van en deelname aan ‘instapcompetities’ voor zowel junioren als senioren. Daarnaast wil BN met dit nieuwe model de doorstroom van de junioren naar de juniorencompetitie bevorderen door het verschil tussen de teambijdrage opstapcompetitie en juniorencompetitie te verkleinen.
In het nieuwe contributiemodel (per 1 jan 2021) zijn de volgende aanpassingen aangebracht t.o.v. het huidige model (bedragen in prijspeil 2020):
– Teambijdrage recreantencompetitie verlagen van € 44,60 naar € 20,-
– Teambijdrage opstapcompetitie junioren verlagen van € 21,45 naar € 0,-
– Teambijdrage juniorencompetitie verlagen van € 200,30 naar € 80,-
– Lidbijdrage junioren en senioren verhogen van € 11,20 naar € 14,55.

 

Oude mededelingen
PRULLE~1Veel mededelingen kunnen ook na lange tijd nog interessant of leuk zijn om te lezen. Deze berichten kun je hier nog eens nalezen.