Opzeggen

Het lidmaatschap is gekoppeld aan het verenigingsjaar dat loopt van september t/m juli; je opzegging geldt derhalve voor het eerstvolgende verenigingsjaar. Het lidmaatschap kan enkel worden opgezegd als aan de lopende contributieverplichting is voldaan. Indien je niet op tijd hebt opgezegd ontstaat voor jou een betalingsverplichting voor het gehele nieuwe seizoen.

Opzeggen voor het eerstvolgende verenigingsjaar dient schriftelijk te gebeuren uiterlijk op 30 juni van het lopende verenigingsjaar. Een brief of email kan gericht worden aan het secretariaat.

Na ontvangst van de opzegging ontvang je – als reactie – een bevestiging van de secretaris.