Sportkanjerclub samenwerking in Leusden

Een Sportkanjerclub levert een bijdrage aan het opvoedkundig klimaat voor kinderen met autisme, ADHD of pestproblemen (pesten of gepest worden). Het is dus niet bedoeld voor geestelijk gehandicapten. Het doel van een Sportkanjerclub is het voorkomen van uitval van kinderen met afwijkend gedrag in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Dit wordt gedaan door met behulp van de subsidie (150.000 euro verdeeld over de deelnemende verenigingen die gezamenlijk een aanvraag indienen) trainers en vrijwilligers op te leiden op het gebied van omgang met deze kinderen.

De aanvraag om Sportkanjerclub te worden, wordt samen ingevoerd door de betreffende sportverenigingen onder leiding van combinatiefunctionarissen met begeleiding van Welzijn Leusden. Met de subsidie wordt er vermoedelijk iemand aangesteld die op zoek gaat naar deze kinderen door bijvoorbeeld scholen langs te gaan, zonder direct een stigmatiserende boodschap richting de kinderen die niet sporten uit te dragen. Vervolgens kan ervoor gekozen worden om de groep kinderen die zich aanmeldt als één groep langs de deelnemende verenigingen te laten gaan om ze zo meerdere sporten aan te bieden, of om ze in groepjes direct naar één vereniging te laten sturen. De vereniging kan ervoor kiezen om aparte trainingen te geven aan deze jongeren of om ze met de ´gewone´ jeugd mee te laten doen. In totaal worden er 15 tot 40 lessen aangeboden, volgens een bepaalde opbouw.

Kort samengevat: met behulp van een subsidieaanvraag kunnen sportclubs een steentje bijdragen aan de sportieve en maatschappelijke ontwikkeling van kinderen met en kinderen zonder gedragsproblemen. Met de subsidie worden trainers en vrijwilligers opgeleid om met deze kinderen om te gaan, zodat ze blijven sporten.

LBC neemt deel aan het overleg hierover met andere sportverenigingen in Leusden. Namens onze vereniging neemt Martin Stekelenburg deel aan dit overleg. Hier vind je aanvullende informatie over Sportkanjerclub samenwerking in gemeente Leusden.