Verenigingsplan

Samenvatting verenigingsplan LBC 2011 – 2014: ‘Spelen en winnen met plezier’

In de periode 2002/2003 hebben het toenmalige bestuur van LBC en de commissievoorzitters, met ondersteuning van een verenigingsbegeleider van Sportservice Midden Nederland, gesproken over de totstandkoming van een Algemeen Bestuursplan met aandacht voor de missie, de doelstellingen, de organisatie, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en voor een PR sponsorplan. In vervolg hierop hebben destijds de diverse commissies (een aanzet tot) deelbeleidsplannen opgesteld.

De samenvatting van het verenigingsplan LBC geeft de essentie van dit plan weer.

Het volledige plan inclusief de actiepunten zijn voor de leden beschikbaar via het secretariaat: info@leusderbc.nl.