Wie is wie

BESTUUR

De leiding van de Leusder Badminton Combinatie (LBC) is in handen van het Dagelijks Bestuur (DB) dat uit drie leden bestaat, te weten: Rob Maas (voorzitter), Hero Lopulisa (secretaris) en Leni Oey (penningmeester). Het bestuur vergadert gemiddeld 1 x per 2 maanden, waarbij circa 2 x per jaar ook de voorzitters van de commissies worden uitgenodigd. Op deze manier weet een ieder wat er leeft. Voor de leden is het DB het eerste aanspreekpunt en het gezicht naar buiten. Het DB is betrokken bij diverse externe overlegstructuren (andere verenigingen binnen Leusden, gemeente etc). Het bestuur is bereikbaar via het secretariaat.

rob maas

Voorzitter:
Rob Maas
Tel: 033 455 3241
voorzitter@leusderbc.nl

René Groeneveld 022

Secretaris:
Hero Lopulisa
Tel: 06 2035 1853
info@leusderbc.nl

Leni Oey

Penningmeester:
Leni Oey
Tel: 033 494 7468
penningmeester@leusderbc.nl

 

Ledenadministratie:
Dennis Bouwheer

ledenadministratie@leusderbc.nl

 

   

 

JEUGD

Alle activiteiten voor de jeugd (8-18 jaar) worden georganiseerd door leden en ouders van leden. Hierbij valt te denken aan de jeugdcompetitie, de diverse (gezelligheids)toernooien en jeugduitjes. De jeugd heeft iedere woensdagavond training. De trainingen worden gegeven door een professionele trainer met ondersteuning van ouders en clubleden.

Arjan BuddingVoorzitter:
Arjan Budding
arjanbudding@gmail.com

 

 

 

 

 

Jeugdcompetitieleider:

Bruno Drenthe

 

 
   

 

 

 

TECHNISCHE COMMISSIE (TC)

Het technische aspect van de vereniging is een taak van de Technische Commissie. Zij houdt zich bezig met de seniorencompetitie en -training, zaalaanvragen via de gemeente, de recreantentrainingen, de recreantencompetitie en het materiaal.

Competitieleider:

 

Henk van den HamRecreantencompetitie:
Henk van den Ham

 

 

henkvandenham@live.nl

Materiaal:
Wiebe Robbemond

     
     

 

TRAINERS

Jeugd:
Leo Lackin

Recreanten:
Paul Braaksma

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

ACTIVITEITENCOMMISSIE (AC)

De Activiteitencommissie houdt zich bezig met het gezellige aspect voor de senioren. Zij organiseert diverse toernooien, met als doel de band tussen de leden onderling te versterken. Vaste onderdelen zijn het nieuwjaarstoernooi, thema-toernooien en een klaverjasavond. De AC (Leni Oey) beheert tevens het lief- en leedpotje.

rob maasRob Maas
Tel: 033 455 3241
Leni OeyLeni Oey
Tel: 033 494 7468
Carin MaasCarin Maas
Tel: 033 455 3241
     

 

ALGEMEEN

 

Website:
Douwe Hoekstra
douwehoe@hotmail.com

 
     

LBC, opgericht 1 okt 1973, Koninklijk goedgekeurd 11 jun 1976, inschrijfnummer KvK 40506281.