Wie is wie

BESTUUR

De leiding van de Leusder Badminton Combinatie (LBC) is in handen van het Dagelijks Bestuur (DB) dat uit drie leden bestaat, te weten: Sander Migchelbrink (voorzitter), Tjeu Giessen (secretaris) en Peter van Riel (penningmeester). Het bestuur vergadert gemiddeld 1 x per 2 maanden, waarbij circa 2 x per jaar ook de voorzitters van de commissies worden uitgenodigd. Op deze manier weet een ieder wat er leeft. Voor de leden is het DB het eerste aanspreekpunt en het gezicht naar buiten. Het DB is betrokken bij diverse externe overlegstructuren (andere verenigingen binnen Leusden, gemeente etc). Het bestuur is bereikbaar via het secretariaat.

SanderVoorzitter:
Sander Migchelbrink
Tel: 06 1745 2978
voorzitter@leusderbc.nl

Tjeu_GiessenSecretaris:
Tjeu Giessen
Tel: 033 494 5004
Tel: 06 2037 1705
info@leusderbc.nl

Peter van RielPenningmeester:
Peter van Riel
Tel: 06 3635 4029
penningmeester@leusderbc.nl

LBC, opgericht 1 okt 1973, Koninklijk goedgekeurd 11 jun 1976, inschrijfnummer KvK 40506281.

De commissies zijn te bereiken via onderstaande telefoonnummers of per mail via contact.


Peter van RielLedenadministratie:
Peter van Riel
Tel: 06 3635 4029
p.h.van.riel@versatel.nl

 

JEUGDCOMMISSIE (JC)

Alle activiteiten voor de jeugd (6-18 jaar) worden georganiseerd door de Jeugdcommissie. Hierbij valt te denken aan de jeugdcompetitie, de diverse (gezelligheids)toernooien en jeugduitjes. De jeugd heeft iedere woensdagavond 2 uur training. De trainingen worden gegeven door een professionele trainer met ondersteuning van iemand met een trainingsbevoegdheid. Omdat de jeugd meer begeleiding vergt dan de senioren, wordt op de woensdag ook een zaalouder ingezet. Deze heeft tot taak om in de zaal een en ander in goede banen te leiden.

Voorzitter:
Vacant
BiancaSecretaris:
Bianca Kessen
Tel: 06 4499 0483
jeugd@leusderbc.nl
Thijs DegenhartCompetitieleider:
Thijs Degenhart
Tel: 06 3716 6849
thijsdegenhart@gmail.nl
Jeugdactiviteiten:
Cynthia Huisman
jeugd@leusderbc.nl
Scholentoernooi:
Wanda van Ginneken
Karin Senior
Brigitte Linnenbank
Sander Migchelbrink

 

TECHNISCHE COMMISSIE (TC)

Het technische aspect van de vereniging is een taak van de Technische Commissie. Zij houdt zich bezig met de seniorencompetitie en -training, zaalaanvragen via de gemeente, de recreantentrainingen, de recreantencompetitie en het materiaal. Het populaire jaarlijkse Open Korf Toernooi valt eveneens onder deze commissie.

Thijs DegenhartVoorzitter:
Thijs Degenhart
Tel: 06 3716 6849
thijsdegenhart@gmail.nl
Thijs DegenhartCompetitieleider:
Thijs Degenhart
Tel: 06 3716 6849
thijsdegenhart@gmail.nl
Materiaal:
Willem van de Kruk
Tel: 033 494 8227 willemvdkruk@gmail.com
Henk van den HamRecreantencompetitie:
Henk van den Ham
Tel: 033 494 2515
henkvandenham@live.nl
Clubkampioenschappen:
Carin Maas
Leni Oey
Rob Maas
Open Korf Toernooi:
 

 

TRAINERS

Peter vdBJeugd:
Peter van den Bedem
pvdbedem@gmail.com
Thijs DegenhartJeugd:
Thijs Degenhart
Tel: 06 3716 6849
thijsdegenhart@gmail.nl
Carin Brundel Recreanten:
Carin Maas
Tel: 033 455 3241

 

ACTIVITEITENCOMMISSIE (AC)

De Activiteitencommissie houdt zich bezig met het gezellige aspect voor de senioren. Zij organiseert diverse toernooien, met als doel de band tussen de leden onderling te versterken. Vaste onderdelen zijn de clubkampioenschappen, het nieuwjaarstoernooi en thema-toernooien. Het clubfeest is een jaarlijks terugkerend evenement dat door de AC wordt geregeld, evenals de organisatie van een klaverjasavond en de Grote Clubactie. De AC (Leni Oey) beheert tevens het lief- en leedpotje.

Voorzitter:
Vacant

Rob Maas
Tel: 033 455 3241

Carin Maas
Tel: 033 455 3241

Leni Oey
Tel: 033 494 7468

 

ALGEMEEN

Tekstschrijfster:
Anneke Verhoeven
033 494 5157

 

WEBSITE

Tjeu GiessenRedactie:
Tjeu Giessen
Tel: 033 494 5004
Tel: 06 2037 1705
info@leusderbc.nl

Redactie:
Henk van den Ham
Tel: 033 494 2515